Poslodavci

Predstavljamo Vam mogućnosti poslovanja preko naše omladinske zadruge, sve prednosti i pogodnosti koje bi imali ukoliko postanete naš partner, sve u skladu sa novim zakonom o radu i zadružnim pravilima.

Ugovorom, koji zaključite sa našom omladinskom zadrugom, definišu se svi uslovi zapošljavanja lica koja bi preko omladinske zadruge obavljali poslove za vas. Ti poslovi mogu da budu različiti i nisu zakonom ograničeni. Lica koja se zapošljavaju mogu biti starosti od 15 godina pa do 35 godina.

Prednosti zapošljavanja preko omladinskih zadruga su višestruke:

  • Svi kadrovski poslovi (prijave radnika, odjave, overe zdravstvenih knjižica i dr.) su u obavezi zadruge a ne Vas.
  • U neto platu angažovanih lica preko omladinske zadruge se uračunavaju samo dani kada je to lice stvarno i radilo (ne plaćaju se nikakva odustva sa posla, npr. bolovanje, godišnji odmori i sl.)
  • Problemi sa eventualno lošim radnicima, otpuštenjem radnika, otkaznim rokovima, radnim sporovima, kaznama za prekršaje, nisu Vaši problemi, to je posao omladinske zadruge koji se zakonskim putem lako rešava.
  • Nemate obavezu plaćanja naknade za topli obrok, regres za korišćenje godišnjeg odmora, naknade za prevoz (dolazak i odlazak sa posla), dnevnice za službena putovanja i ostalo, osim ukoliko to sami ne želite da omogućite radnicima koji preko naše omladinske zadruge rade za Vas.

Jednostavnost poslovanja preko omladinske zadruge ogleda se u sledećem:

Obavestite nas koji profil zanimanja radnika želite da angažujete ili nas obavestite o potrebi za angažovanjem određenog broja radnika različitih profila. Omladinska zadruga tada učlanjuje radnike i vrši selekciju kadrova prema Vašim potrebama, zatim ih upućuje kod vas na rad. Početkom poslovnog angažmana radnika, on postaje zaposlen u Vašoj kompaniji i odgovoran je isključivo prema Vama, ali ostaje naša obaveza u administrativnom i finansijskom smislu, što se tiče isplata zarada, overe i izdavanja zdravstvenih knjižica, radnog staža i svih ostali kadrovskih pitanja. Vaša je jedina obaveza da nas pismenim putem obavestite koju zaradu je neki radnik ostvario u prethodnom mesecu i mi Vam na osnovu toga izdajemo fakturu koja sadrži njegovu neto zaradu, poreze i dorinose kao i proviziju zadruge za angažovanje lica (10% na neto platu zaposlenog). Po Vašoj uplati, mi uplaćujemo radnicima ostvarene zarade i pripadajuće poreze i doprinose.

Za sva ostala pitanja i savete, stojimo Vam na raspolaganju.

U tabeli je dat uporedni prikaz okvirnih troškova angažovanja po različitim kategorijama koji ukazuje na finansijske prednosti poslovanja sa omladinskim zadrugama.

UPOREDNI PREGLED Angažovanje preko omladinske zadruge Bez našeg angažovanja
Studenti do 26 god Lica preko 26 god Ugovor o radu
Neto zarada 30.000 30.000 30.000
Porezi i doprinosi 5.176 20.457 18.566
Topli obrok nema nema 2.200
Godišnji odmor nema nema 2.500
Prevoz nema nema 4.900
Provizija zadruge 3.000 3.000 nema
Ukupan trošak 38.176 53.457 58.066
Za poslodavce

Ukoliko želite da postanete naš poslovni saradnik, da smanjite troškove rada, zapošljavate radnike i smanjite adminitraciju, prepustite to nama. Profesionalan pristup, brza i kvalitetna usluga.