Članstvo

Članovi zadruge mogu biti lica od 15-35 godina starosti. Obnavljanje članstva se vrši svake godine i tom prilikom se utvrdjuju eventualne promene u statusu zadrugara.

Za učlanjenje učenika sa navršenih 15 godina potrebno je :

  • Lična karta ili pasoš, zdravstvena knjižica i fotokopije navedenih dokumenata, lica koja nemaju ličnu kartu potrebna je lična karta roditelja
  • Potvrda iz škole ili đačka knjižica i fotokopija dokumenata

Za učlanjenje studenata do 26 godina starosti potrebno je:

  • Lična karta i fotokopija lične karte
  • Indeks (kopija prve strane i strane overenog semestra za tekuću godinu) ili potvrda sa fakulteta

Našim članovima učlanjenim sa radnim knjižicama vršimo prijave i odjave na PIO, uredno vodimo podatke o periodu rada i stažu osiguranja koji se na kraju svake godine upisuje u radnu knjižicu, takodje mi vršimo redovne prijave na zdravstveno osiguranje čime stiču pravo na dobijanje zdravstvenih knjižica.

Za učlanjenje nezaposlenih lica do 35 godina potrebno je:

  • Lična karta i fotokopija lične karte
  • Radna knjižica i fotokopija radne knjižice
  • Zdravstvena knjižica i fotokopija zdravstvene knjižice