Cenovnik usluga

Utvrđene naknade za rad članova zadruge predstavljaju minimalne naknade i mogu biti uvećane u zavisnosti od uslova, složenosti i intenziteta rada, kao i kvaliteta obavljenog posla.

GRUPA VRSTA POSLA NETO
I Poslovi za koje nije potrebna posebna stručna sprema; I i II stepen kao što su: kuvanje i raznošenje kafe, ispisivanje adresa i ekspedicija pošte, fotokopiranje, pakovanje materijala i robe, rad na TT centrali, poslovi portira, konobara, servirke, spremačice u kancelarijama, školama i slični poslovi. 135,00
II Poslovi za koje je potrebna srednja školska sprema; III i IV stepen kao što su: poslovi daktilografa, operateri, tehničko crtanje, administrativno-knjigovodstveni poslovi, sekretarice, vozači, kuriri, posloviu kuhinjama, servisima za pranje i slični poslovi. 140,00
III Poslovi za koje je potrebna viša školska sprema, posebna obučenost i povećan fizički napor u otežanim uslovima kao što su: magacini, proizvodne hale, otvoren prostor i slični poslovi. 145,00
IV Teži fizički poslovi kao što su: prenos rasčišćavanje dvorišta i hala, utovar i istovar pića, mesa i druge kabaste robe kao i slični poslovi. 160,00
V Poslovi za koje je potrebna visoka stručna sprema, potpuno znanje stranih jezika iIi druga posebna znanja i obučenosti kao i teški fizički poslovi:utovar, prenos i istovar nameštaja, gradjevinskog materijala, teških predmeta i slični poslovi. 190,00
VI Poslovi koji traju jedan ili dva dana-dnevnica (do 8 časova dnevno) 1800,00 1800,00
VII Poslovi koji se obavljaju svakog dana, a traju manje od pet časova dnevno - pola dnevnice 1000,00 1000,00
VIII Dežurstvo na sajmu (domaćica štanda) 2500,00
IX Dnevnica u građevinarstvu - dan (do 10 časova dnevno) 2400,00

Utvrđene minimalne nakande po radnom satu, usklađene su sa najnižim osnovicama za doprinose.

Neto - neto naknada po radnom

B STD - bruto sat za studente i učenike sa uračunatim porezima i doprinosima

B NEZ-I - bruto sat za zadrugare sa uračunatim porezima i doprinosima, koji su osigurani na teret budžeta

B NEZ-II - bruto sat za zadrugare sa uračunatim porezima i doprinosima, koji nisu osigurani na teret budžeta.